LEVEND WATER KERK ALMERE

KERKEN IN
ALMERE

De kerk voor iedereen.

Geen evenementen gevonden!
Kerken in Almere

Kerken in Almere (update 2019)

Er zijn tegenwoordig heel veel verschillende kerken, ook in Almere. Dit is ook wel nodig, omdat er zoveel gelovigen zijn dat het nooit in één gebouw zou kunnen passen.

God eren en Hem volgen

Vroeger is er veel strijd geweest tussen de verschillende kerken, doordat mensen het niet met elkaar eens waren over bepaalde dingen in de kerk. Hierdoor ontstonden verschillende stromingen. De meest bekende stromingen zijn de Rooms Katholieke kerken, de Protestantse kerken en de Evangelische kerken. Tegenwoordig is deze strijd bijna niet meer aanwezig, want er wordt nu meer gefocust op wat het belangrijkste is: God eren en Hem volgen, en dat Jezus ons als mensen heeft gered door zijn dood en opstanding. Doordat de focus daar nu meer op ligt, is er ook steeds meer samenwerking tussen de verschillende soorten kerken ontstaan.

De Protestantse kerken

De Protestantse kerk is één van de kerken die onstaan is uit de Rooms Katholieke kerk door Maarten Luther. Hij was het niet eens met de leer van de Rooms Katholieke kerk en samen met een aantal medestanders legde hij de basis voor de Hervormde / Protestantse Kerk. Deze Protestantse Kerk is onder te verdelen in verschillende stromingen: de Protestantse kerk Nederland, de Gereformeerde kerken en de wat strengere (‘bevindelijke’) Gereformeerde kerken.

De Protestantse kerk Nederland is de moederkerk te noemen en daar zijn er drie van in Almere. Wij, ‘Levend Water’, vallen onder de Gereformeerde kerken in Almere. Voor de strengere Gereformeerde kerken moet je buiten Almere gaan kijken. Bij deze stromingen is het gebruikelijk om kinderen te dopen.

De Evangelische kerken

In tegenstelling tot de Protestantse kerken, doen de Evangelische kerken niet aan de kinderdoop. De Evangelische kerken stellen de persoonlijke ervaring van de verlossing door Jezus centraal. Daarnaast zijn deze kerken vaak kenmerkend door hun enthousiasme en uitbundigheid tijdens de diensten.

De Rooms Katholieke kerk

De Rooms Katholieke kerk is één van de oudste kerken in de wereld. Vanuit deze kerk zijn veel andere kerken voortgekomen, dit is ook de reden dat je soms veel dingen kan herkennen bij deze kerken welke afkomstig zijn van de Rooms Katholieke kerk.

Wat kenmerkend is voor de Rooms Katholieke kerk is dat de diensten vol zitten met symboliek en rituelen. Het brood (de hostie) en wijn wordt heilig verklaard en er veel gebruik wordt gemaakt van sterk ruikende wierook. Daarnaast heb je bij deze kerk ook een heel duidelijke eindbaas: dat is de Paus.

Kerken in Almere

Christengemeente Nieuw Leven Almere
Levend Waterkerk
Parkwijklaan 44, Parkwijk
http://www.kerkinalmere.nl/
Na onze ochtendkerkdienst kerkt deze kerk in onze kerk

Christelijke / Nederlands Gereformeerde Kerk
De Zuiderpoort Kerk
’s Hertogenboschplein 2, Stedenwijk
http://www.de-zuiderpoort.nl

Christelijke Gemeente De Wegwijzer
Missie centrum
Makasserweg 80, Indischebuurt
https://dewegwijzer-almere.nl

Evangelische Gemeente Parousia Almere
Schoolgebouw Oostvaarders College, Bouwmeesterbuurt
https://www.egpa.nl

Evangelische Broedergemeente
Lichtboog
Klokkenluiderstraat 10, Centrum
https://www.ebga.nl

Leger Des Heils Almere
’t Klankbord
Pianoweg 117 Muziekwijk
https://www.legerdesheils.nl/korpsalmere/

Rafael Gemeenschap
De Zuiderpoort
‘s Hertogenboschplein 2, Stedenwijk
https://www.rafaelalmere.nl

Pinkstergemeente Almere
Het Baken Park College
Bunuellaan 4, Filmwijk.
http://sionspoort.nl/

Zevende dag adventisten Bethanië
Parkwijklaan 5, Parkwijk
https://www.adventist.nl/lokale-gemeenten/almere/

Protestantse Gemeente Almere
De Drieklank, Almere Buiten
De Lichtboog, Almere Stad en Almere Poort
Goede Rede, Almere Haven
http://www.protestantsalmere.nl/

Katholieke kerk in Almere
https://katholiekalmere.nl/

Volle Evangelie Gemeente “Bribi”
Baltimoreplein 112 3de verdieping
Buiten-Centrum
http://bribiministries.nl/

Friends In Christ Ministries
Wisselweg 33, Centrum
http://www.friendsinchristministries.nl/

Vrije Evangelische Gemeente
Aeres VMBO – Aeres MBO
Heliumweg 1, Poort
https://www.deveiligehaven-almere.nl/

Holy Passion Church
Trinitas Gymnasium
Sas van Gentlaan 6 Stedenwijk
https://holypassion.nl/nl/

Doopsgezinde Gemeente Almere
Julistraat 40 Seizoenenbuurt
https://www.dgalmere.nl/

Apostolisch Genootschap
Simon van Collemstraat 3
Filmwijk
https://www.apgen.nl/almere

Unity Ministries
Unity Huis
Randstad 21-17, Centrum
http://www.unity-ministries.nl/

Victory Outreach Almere
Victory Outreach Kerk Almere
Barbeelstraat 12, Waterwijk
https://www.voalmere.nl/

Iraanse Kerk
Missie Centrum
Makasserweg 80, Indischebuurt
http://almere.222church.org/

Schaapspoort Almere
(basisschool de Kleine Wereld), Poort
http://www.deschaapspoortalmere.nl/

MARANATHA MINISTRIES
Schoolgebouw Het Meesterwerk
El Grecostraat 171 – Tussen de Vaarten Zuid
https://www.maranatha.nl/

Bron van het levende woord
Randstad 22-17 Centrum
http://www.bronvhlevendewoord.nl/wordpress/

PG New Life Creation Church
Buurtcentrum Cobra
Hildo Kropstaat 6-8
https://newlifecreationchurch.nl/