Pastorale zorg

#VOORALMERE

Ouderlingen voor raad en daad

Velen van ons hebben gelukkig een kring van mensen om ons heen waarmee we ervaringen, blijdschap of zorgen kunnen delen. Zeker bij strubbelingen of onvervulde verlangens in ons huwelijk is het belangrijk dat we allereerst bij gemeenteleden of bij de wijkouderling terecht kunnen voor steun en aandacht, voor onderling pastoraat. In de visie van de LevendWater Kerk is dat verlangen als volgt verwoord:

Gedreven door het geloof in God

“We zijn een grote kerk met veel leden die zowel collectief als in kleine groepen bij elkaar komt. Gedreven door Gods Geest zoeken we het onderlinge gesprek en de onderlinge ontmoeting. We komen bij elkaar om God te loven en samen, oud en jong, uit de Bijbel te leren leven. Om elkaars lief en leed te delen, elkaar te helpen, te troosten en te stimuleren. In de geborgenheid van de kleine groepen ontstaat onderling vertrouwen.”
  • En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
    Romeinen 8:28
  • Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
    Jeremia 29:11
  • Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
    Psalm 23:4

Meer weten over het geloof?

Maak kennis, leer ons kennen. Zet je hart open voor God.