Veertig dagentijd

#VOORALMERE
De Lijdenstijd is de periode van veertig dagen voor Pasen in het christelijke kerkelijk jaar. In deze periode staan christenen extra stil bij het lijden en sterven van Jezus. Voor velen een tijd van gebed en inkeer of een soberder leven dan normaal.Deze 40 dagenperiode, ook wel vastentijd genoemd begint op Aswoensdag (dit jaar op […]

De Lijdenstijd is de periode van veertig dagen voor Pasen in het christelijke kerkelijk jaar.


In deze periode staan christenen extra stil bij het lijden en sterven van Jezus.


Voor velen een tijd van gebed en inkeer of een soberder leven dan normaal.
Deze 40 dagenperiode, ook wel vastentijd genoemd begint op Aswoensdag (dit jaar op 6 maart) .

De 40 dagen worden op verschillende manieren ingevuld.
Van oudsher was het een periode van vasten om je op God te richten.
Ook tegenwoordig wordt dat nog gedaan, bijv. onthouden van bepaalde voedingsmiddelen of gewoontes.


Of elke dag een Bijbeltekst lezen via een rooster. Je kunt het alleen doen of samen met een groep.

Wij willen graag deze periode elke dag een lied op de website en de openbare Facebook groep zetten.


De gemeenteleden zijn gevraagd om liederen op te geven voor deze periode en daarbij te vermelden waarom dat lied is uitgekozen en wat de connectie is met de Lijdenstijd of het geloofsleven.


Deze tekst wordt dan geplaatst op de website en de openbare Levendwater Facebookpagina met de link naar het nummer.

Wilt u een lied opgeven dan kan dat naar het volgende emailadres:
veertigdagentijd’at’levendwateralmere.nl (u begrijpt dat ‘at’ door @ moet worden vervangen)

Kees Tadema

Meer weten over het geloof?

Maak kennis, leer ons kennen. Zet je hart open voor God.