Volg Jezus

#VOORALMERE

Een leven in overvloed, dat wil Jezus

Jezus zegt in Johannes 10:10 dat hij kwam om ons leven te geven, niet zomaar leven, een leven in overvloed. God wil dat voor jou, en wij ook.

Dat leven begint door Jezus te erkennen als Verlosser. De liefde die Hij gegeven heeft verder uit te delen.

Romeinen 3:23 vertelt ons dat we God’s standaard niet hebben gehaald, daarom is onze relatie met God verbroken. Jezus kwam, nam onze zonden op zich, en stierf voor ons. God gaf Zijn Zoon om voor ons de last van de wereld op zich te nemen. We ontvangen dit cadeau zodra we erkennen dat we vergeving nodig hebben en vragen Jezus dit voor ons te verzorgen.

God in de bestuurdersstoel

Wanneer je dat doet begint je enorme reis met God in de bestuurdersstoel. We kunnen Jezus leider van onze levens maken. Het mooie is dat zodra we hem ons laten leiden, Jezus veel meer voor ons doet dan wij ooit zelf hadden kunnen doen.

Door tegen Jezus te zeggen “Ik heb u nodig en ik vertrouw mijn leven aan u” – maak je de beste beslissing die je ooit hebt gemaakt.
  • En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
    Romeinen 8:28
  • Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
    Jeremia 29:11
  • Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
    Psalm 23:4

Meer weten over het geloof?

Maak kennis, leer ons kennen. Zet je hart open voor God.