Wat is "Vrijgemaakt"?

#VOORALMERE

Je staat er nooit alleen voor

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt worden gevormd door 277 kerkelijke gemeenten in een bepaalde plaats of regio, verspreid over Nederland. LevendWater is daar één van.

Bij ons is iedereen welkom. Het maakt ons helemaal niet uit wie je bent of waar je vandaan komt! Onze gemeente is heel divers. Wij hebben leden die super veel van de bijbel weten en leden die net zijn begonnen met lezen in de Bijbel. Wij hebben leden geboren en getogen in Almere, maar ook leden die in Syrië zijn geboren en die voor de oorlog daar moesten vluchten. Rijk en arm, dik en dun, klein en groot: bij ons is alles aanwezig!

Dus denk jij dat jij er niet tussen past? Of dat je eerst bepaalde kennis van het geloof moet hebben? Kom gewoon zoals je bent! Bij ons is iedereen gelijk, daarom zullen wij je ook met open armen ontvangen. Tot zondag?

Wij horen bij samen bij God & Jezus

Zij weten zich met elkaar verbonden door het geloof in God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn heilige Geest. Omdat we samen bij God en Jezus Christus horen, willen we ook bij elkaar horen.

Die verbondenheid in geloof hebben we uitgesproken in onze belijdenissen. Verder hebben we deze verbondenheid vorm gegeven in kerkordelijke afspraken. Zij functioneert in tal van onderlinge contacten en gezamenlijke activiteiten.

De liefde voor God is essentieel

Geloven is meer dan de overtuiging dat God zich bekend maakt in de bijbel. Essentieel voor het geloof is de liefde voor God en het vertrouwen, dat Hij als onze Vader in de hemel zijn weg gaat met zijn kinderen op aarde.

Als leden van de kerkgemeenschap een gezamenlijke relatie met God en zo ook met elkaar. In de gemeenten helpen en stimuleren we elkaar in een levende verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom.

We luisteren eerbiedig naar God

We luisteren eerbiedig en zorgvuldig naar wat God in de bijbel te zeggen heeft. Dat blijkt steeds een goede boodschap te zijn, die mensen goed doet en die enthousiast maakt om er naar te leven.

Een levendige gemeenschap

De GKv is een levende gemeenschap. Dat blijkt onder meer uit het werk dat de deputaatschappen doen. Daarnaast zijn veel leden van de kerken actief in politieke en maatschappelijke organisaties op allerlei gebieden.
  • En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
    Romeinen 8:28
  • Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
    Jeremia 29:11
  • Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
    Psalm 23:4

Meer weten over het geloof?

Maak kennis, leer ons kennen. Zet je hart open voor God.