Kerkdiensten

#VOORALMERE

Dit wil je weten over onze kerkdiensten

Wij vragen wel eens aan mensen die nog nooit naar een kerkdienst zijn geweest om hun beeld van een kerkdienst te beschrijven. Wat ons dan enorm opvalt is dat men vaak bepaalde vooroordelen heeft. Zoals houten kerkbanken, zwarte pakken, hoeden, grijze haren, ouderwets, orgelmuziek, saaie preken en lange bijeenkomsten. 

Des te leuker is het om te horen dat na het bezoeken van één van onze diensten veel van deze beelden de prullenbak in zijn verdwenen. Kom maar eens langs om het zelf te ervaren!

Op deze pagina kun je meer lezen over wat je kunt verwachten van een dienst. Op andere pagina's staat wat specifiekere informatie over bijvoorbeeld wanneer onze diensten zijn. Wil je meer lezen over de gang van zaken in een kerkdienst? Lees dan rustig verder. Wil je een kerkdienst online bekijken? Klik dan op één van links hieronder:

- Kerkdiensten Op Youtube;
- De Kerstnachtdienst.

Crèche en muziek voor de kerkdienst

Zondagochtend om 10 uur komen tussen de 300 en 400 kerkgangers bij elkaar. Voor de kerkdienst worden mededelingen geprojecteerd op de muur met behulp van een beamer. Je komt niet binnen in een stille, stoffige kerk. Voorafgaand aan de dienst wordt er muziek gemaakt. Onze gemeenteleden doen dat op een piano of door middel van orgelspel. Voor jonge kinderen tot 4 jaar is er opvang geregeld in de vorm van een crèche. De allerkleinste kunnen ook gewoon meegenomen in de wagen.

Start van de kerkdienst

Als iedereen zit wordt om 10:00 uur de kerkdienst officieel geopend. De ouderlingen, diakenen en de predikant lopen richting het podium en schudden elkaar de hand. Dat is het startschot van de dienst. De predikant neemt plaats op het podium achter het kansel en geeft aan dat wij ons gaan richten op God. Eerbied voor de ontmoeting met God is wat geeft dat je het aardse gaat loslaten. Dat wordt gedaan door het uitspreken van een groet en het beantwoorden door zang vanuit de toehoorders, de gemeente.

Geraakt worden door muziek

Na de openingswoorden (het votum en de zegengroet) wordt er gezongen. Het kan zijn dat je het niet langer gewend bent om met veel mensen te zingen maar wij weten uit eigen ervaring dat dit erg mooi kan zijn. De woorden komen tot leven en kunnen je écht diep raken. De muzikale begeleiding kan elke dienst verschillen. Het kan zijn dat je een orgel, piano of een band met een voorzanger hoort. Stuk voor stuk vrijwilligers die zich keihard inzetten voor de muzikale begeleiding van onze diensten. Het zijn trouwens niet allemaal oude, stoffige nummers met halve noten! Wij wisselen hedendaagse muziek af door bekende psalmen, gezangen of speciaal voor de kinderen van de basisschool leeftijd een kinderlied. Buiten de schoolvakanties om is er na de eerste liederen voor de kinderen de mogelijkheid om een speciale kinderdienst te volgen. Dit noemen wij de Schatgravers en elke week is er een andere leeftijdsgroep aan de beurt.

De predikant is er voor jou

Voordat de Bijbel opengaat vragen we Gods zegen over wat de predikant gaat vertellen. Daarna wordt er een stuk voorgelezen uit de Bijbel.

De predikant gaat daarna een preek houden. Een preek is niets anders dan het uitleggen van wat in de Bijbel staat en vertellen hoe je dit kunt toepassen in het dagelijks leven. Als ergens het begrip saai en duurt lang op van toepassing kan zijn is het op dit onderdeel. Maar neem aan dat als je goed luistert gaat de tijd heel snel.

Geven aan de kerk staat vrij

Na de preek wordt er gebeden dat kan zijn voor de wereld of voor jou als persoon.

Het collectemoment is daarna. Er gaan twee zakken rond waarin je geld kunt stoppen voor de vermelde goede doelen. De giften uit de eerste zak gaan naar goede doelen buiten de kerk en de tweede zak is voor de kerk zelf.

Geven staat vrij. Bij het rondgaan kun je denken dat velen niets in de zakken stoppen. Dat is slechts uiterlijke schijn. Meer dan de helft van de opbrengst komt namelijk binnen via de app. Vandaar dat velen tijdens het collectemoment hun telefoon pakken.

De kinderen komen dan terug en vertellen wat ze hebben gedaan.

Elkaar na afloop ontmoeten

Aan het einde krijgt iedereen de zegen van God mee en zit de kerkdienst erop. Het streven is om binnen 1 ½ uur de kerkzaal weer uit te zijn.

Dat lukt niet altijd. Soms is er dopen, wordt er belijdenis gedaan of is er avondmaal. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie/thee te drinken.

Voor de Engelstaligen is er een Whatsapp groep waar tijdens de dienst zo goed en zo kwaad als dat mogelijk is vertaald wordt wat in de dienst wordt verteld. Achterin de kerk naast degene die de beamer bedient zit de vertaler. Hij of zij weet hoe je lid kunt worden van de Whatsapp groep.
  • En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
    Romeinen 8:28
  • Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
    Jeremia 29:11
  • Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
    Psalm 23:4

Meer weten over het geloof?

Maak kennis, leer ons kennen. Zet je hart open voor God.