Elke zondag houden wij twee kerkdiensten in Almere. Komt gerust langs en maak een dienst mee. Kijk bij de eerste 5 voor meer informatie.
De kern van het christelijk geloof is dat God mens is geworden. Goed heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd, daar geloven wij in.
Samen in God geloven. Samen de maatschappij helpen. Ondersteuning krijgen van onze kerkleden. Je staat er niet alleen voor.
Elke zondag twee diensten, deze kun je beide live meemaken of terugkijken.
Onze eigen wiki met adressen van diverse christelijke organisaties, hulpinstanties, kerken en muziekvideo's.

Kerkdiensten

#VOORALMERE

Dit wil je weten over onze kerkdiensten

We hebben niet gelovigen die nog nooit naar een kerkdienst zijn geweest eens gevraagd om hun beeld van een kerkdienst te beschrijven. Beelden als kerkbanken, zwarte pakken, grijze haren, niet meer van deze tijd, saai en duurt lang komen dan naar boven. Als een niet gelovige dan onze kerkdienst bezoekt zijn vele van deze beelden de prullenbak in verdwenen.

Crèche en muziek voor de kerkdienst

Zondags om 10 uur komen ongeveer tussen de 300 en 400 kerkgangers bij elkaar. Voor de kerkdienst worden mededelingen geprojecteerd op de muur met behulp van een beamer. Piano of orgelspel gaat vooraf, en vlak voordat de dienst begint stroomt de kerk vol. Voor de hele jonge kinderen tot 4 jaar is er een crèche maar soms worden de zuigelingen ook gewoon meegenomen in de wagen.

Start van de kerkdienst

Als laatste komen een aantal ouderlingen en diakenen binnenlopen met de predikant. Dan gaat het beginnen. De predikant geeft aan dat wij ons gaan richten op God. Eerbied voor de ontmoeting met God is wat geeft dat je het aardse gaat loslaten. Dat wordt gedaan door het uitspreken van een groet en het beantwoorden door zang vanuit de toehoorders, de gemeente.

Geraakt worden door muziek

Dan wordt er gezongen, zingen zijn velen niet meer gewend maar als je het gaat doen en je laat de woorden doordringen dan kunnen liederen je diep raken. De begeleiding kan elke dienst verschillen. Het kan zijn orgel, piano of een band met een voorzanger. Het zijn allemaal vrijwilligers en daar zijn we ook altijd naar op zoek.
Tussen de hieronder vermelde onderdelen van de dienst wordt veelal een lied gezongen.

Voor de kinderen van de basisschool leeftijd wordt daarna een kinderlied gezongen. Buiten de vakanties om gaat de ene groep naar de Schatgravers en hebben daar hun eigen samenkomst en de andere groep blijft in de kerk.

De predikant is er voor jou

Voordat de Bijbel opengaat vragen we Gods zegen over wat de predikant gaat vertellen. Daarna wordt er een stuk voorgelezen uit de Bijbel.

De predikant gaat daarna een preek houden. Een preek is niets anders dan het uitleggen van wat in de Bijbel staat en vertellen hoe je dit kunt toepassen in het dagelijks leven. Als ergens het begrip saai en duurt lang op van toepassing kan zijn is het op dit onderdeel. Maar neem aan dat als je goed luistert gaat de tijd heel snel.

Geven aan de kerk staat vrij

Na de preek wordt er gebeden dat kan zijn voor de wereld of voor jou als persoon.

Het collectemoment is daarna. Er gaan twee zakken rond waarin je geld kunt stoppen voor de vermelde goede doelen. De giften uit de eerste zak gaan naar goede doelen buiten de kerk en de tweede zak is voor de kerk zelf.

Geven staat vrij. Bij het rondgaan kun je denken dat velen niets in de zakken stoppen. Dat is slechts uiterlijke schijn. Meer dan de helft van de opbrengst komt namelijk binnen via de app. Vandaar dat velen tijdens het collectemoment hun telefoon pakken.

De kinderen komen dan terug en vertellen wat ze hebben gedaan.

Elkaar na afloop ontmoeten

Aan het einde krijgt iedereen de zegen van God mee en zit de kerkdienst erop. Het streven is om binnen 1 ½ uur de kerkzaal weer uit te zijn.

Dat lukt niet altijd. Soms is er dopen, wordt er belijdenis gedaan of is er avondmaal. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie/thee te drinken.

Voor de Engelstaligen is er een Whatsapp groep waar tijdens de dienst zo goed en zo kwaad als dat mogelijk is vertaald wordt wat in de dienst wordt verteld. Achterin de kerk naast degene die de beamer bedient zit de vertaler. Hij of zij weet hoe je lid kunt worden van de Whatsapp groep.
  • En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
    Romeinen 8:28
  • Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
    Jeremia 29:11
  • Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
    Psalm 23:4

Meer weten over het geloof?

Maak kennis, leer ons kennen. Zet je hart open voor God.