Kerkdiensten

#VOORALMERE

Dit wil je weten over onze kerkdiensten

Elke zondag houden wij om 10 uur een kerkdienst! Wij vragen wel eens aan mensen die nog nooit naar een kerkdienst zijn geweest om hun beeld van een kerkdienst te beschrijven. Wat ons dan enorm opvalt is dat men vaak bepaalde vooroordelen heeft. Zoals houten kerkbanken, zwarte pakken, hoeden, grijze haren, ouderwets, orgelmuziek, saaie preken en lange bijeenkomsten. 

Des te leuker is het om te horen dat na het bezoeken van één van onze diensten veel van deze beelden de prullenbak in zijn verdwenen. Kom maar eens langs om het zelf te ervaren of bekijk een dienst op ons YouTube-kanaal! Er is er ook een speciale Viber-groep voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Achterin de kerk doet de vertaler zijn of haar uiterste best om te zorgen dat iedereen van de dienst mee kan genieten! Je kunt de verwelkomers aanspreken om lid te worden van de Viber-groep!.

Op deze pagina kun je meer lezen over wat je kunt verwachten van een dienst. Op andere pagina's staat wat specifiekere informatie over wat wij bijvoorbeeld geloven. Wil je meer lezen over de onderdelen van een kerkdienst en wat deze inhouden? Lees dan rustig verder. Wil je een kerkdienst online bekijken? Klik dan op één van links hieronder:

- Kerkdiensten Op Youtube;
- De Kerstnachtdienst.

Crèche en muziek voor de kerkdienst

Zondagochtend om 10 uur komen honderden kerkgangers bij elkaar. Je komt niet binnen in een stille, stoffige kerk. Voorafgaand aan de dienst wordt er muziek gemaakt. Onze gemeenteleden doen dat op een piano of door middel van orgelspel. Voor jonge kinderen tot 4 jaar is er opvang geregeld in de vorm van een crèche. De allerkleinste kunnen ook gewoon meegenomen in de wagen.

Start van de kerkdienst

Als iedereen zit wordt om 10:00 uur de kerkdienst officieel geopend. De ouderlingen, diakenen en de predikant lopen richting het podium en schudden elkaar de hand. Dat is het startschot van de dienst. De predikant neemt plaats op het podium achter de preektafel en geeft aan dat wij ons gaan richten op God. Eerbied voor de ontmoeting met God is wat geeft dat je het aardse kan loslaten. Dat doen wij door het uitspreken van een groet en het beantwoorden door zang vanuit de bezoekers, ook wel de gemeente genoemd.

Geraakt worden door muziek

Na de openingswoorden (het votum en de zegengroet) wordt er dus gezongen. Het kan zijn dat je het niet gewend bent om met veel mensen te zingen maar wij weten uit eigen ervaring dat dit erg mooi kan zijn. De woorden komen tot leven en kunnen je écht diep raken. De muzikale begeleiding kan elke dienst verschillen. Het kan zijn dat je een orgel, piano of een band met een voorzanger hoort. Stuk voor stuk vrijwilligers die zich keihard inzetten voor de muzikale begeleiding van onze diensten. 

Het zijn trouwens niet allemaal oude, stoffige nummers met halve noten! Wij wisselen hedendaagse muziek af door bekende psalmen, gezangen of speciaal voor de kinderen van de basisschool leeftijd een kinderlied. Buiten de schoolvakanties om is er na de eerste liederen voor de kinderen regelmatig de mogelijkheid om een speciale kinderdienst te volgen. Dit noemen wij de Schatgravers.

De predikant is er voor jou

Voordat de Bijbel opengaat vragen we Gods zegen over wat de predikant gaat vertellen. Daarna wordt er een stuk voorgelezen uit de Bijbel. De predikant houdt daarna een preek. Een preek is niets anders dan het uitleggen van wat in de Bijbel staat en vertellen hoe je dit kunt toepassen in het dagelijks leven. Bijbelverhalen uit het verleden worden vertaald naar het heden. Er wordt uitleg gegeven en daarna vertelt de dominee welke lessen je er van kunt leren.

Geven aan de kerk staat vrij

Na de preek wordt er gebeden. Dat kan zijn voor de wereld of voor jou als persoon. Het collectemoment is daarna. Je kunt digitaal geven voor de vermelde goede doelen. Gemeenteleden doen dat via de Scipio-App.

Geven staat je vrij! Wij noemen het geven van geld aan goede doelen een collecte. Wil je iets geven aan de kerk? Ons IBAN nummer staat bij de contactpagina! Na de collecte komen de kinderen terug van de kinderdienst en vertellen wat ze gedaan hebben.

Elkaar na afloop ontmoeten

Aan het einde krijgt iedereen de zegen van God mee en zit de kerkdienst erop. Het streven is om binnen 1 ½ uur de kerkzaal weer uit te zijn. Dat lukt niet altijd. Soms is er dopen, wordt er belijdenis gedaan of is er avondmaal. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken. 
  • En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
    Romeinen 8:28
  • Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
    Jeremia 29:11
  • Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
    Psalm 23:4

Meer weten over het geloof?

Maak kennis, leer ons kennen. Zet je hart open voor God.