LEVEND WATER KERK ALMERE

KERKDIENSTEN

De kerk voor iedereen.

Geen evenementen gevonden!
Kerkdiensten

Een kerkdienst, wat kun je

Verwachten?

We hebben niet gelovigen die nog nooit naar een kerkdienst zijn geweest eens gevraagd om hun beeld van een kerkdienst te beschrijven.

Beelden als kerkbanken, zwarte pakken, grijze haren, niet meer van deze tijd, saai en duurt lang komen dan naar boven.
Als een niet gelovige dan onze kerkdienst bezoekt zijn vele van deze beelden de prullenbak in verdwenen.

Kerkdienst in Almere met predikant Jan Boersma

Kerkdiensten Agenda

Overzicht van alle kerkdiensten, bij de Levendwater Kerk.

Agenda

Live kerkdienst

Elke zondag zenden wij de morgen- en de middagdienst live uit.

Live

Terugluisteren & Liturgie

Kerkdienst gemist of nogmaals beleven. Luister op deze pagina.

Terugluisteren
Kerkdienst begint met orgel of piano

Een creche en muziek

Voor de dienst

Zondags om 10 uur komen ongeveer tussen de 300 en 400 kerkgangers bij elkaar.

Voor de kerkdienst worden mededelingen geprojecteerd op de muur met behulp van een beamer.

Piano of orgelspel gaat vooraf, en vlak voordat de dienst begint stroomt de kerk vol. 

Voor de hele jonge kinderen tot 4 jaar is er een crèche maar soms worden de zuigelingen ook gewoon meegenomen in de wagen.

Start van onze

Kerkdienst

Als laatste komen een aantal ouderlingen en diakenen binnenlopen met de predikant.

Dan gaat het beginnen.

De predikant geeft aan dat wij ons gaan richten op God.

Eerbied voor de ontmoeting met God is wat geeft dat je het aardse gaat loslaten.

Dat wordt gedaan door het uitspreken van een groet en het beantwoorden door zang vanuit de toehoorders, de gemeente.

Ouderlingen Diaken en Predikant beginnen de dienst
Samen zingen in de kerk tijdens de kerkdienst

Liederen die je diep

Kunnen raken

Dan wordt er gezongen, zingen zijn velen niet meer gewend maar als je het gaat doen en je laat de woorden doordringen dan kunnen liederen je diep raken.

De begeleiding kan elke dienst verschillen. Het kan zijn orgel, piano of een band met een voorzanger. Het zijn allemaal vrijwilligers en daar zijn we ook altijd naar op zoek.
Tussen de hieronder vermelde onderdelen van de dienst wordt veelal een lied gezongen.

Voor de kinderen van de basisschool leeftijd wordt daarna een kinderlied gezongen. Buiten de vakanties om gaat de ene groep naar de Schatgravers en hebben daar hun eigen samenkomst en de andere groep blijft in de kerk.

Preek van onze

Predikant

Voordat de Bijbel opengaat vragen we Gods zegen over wat de predikant gaat vertellen. Daarna wordt er een stuk voorgelezen uit de Bijbel.

De predikant gaat daarna een preek houden. Een preek is niets anders dan het uitleggen van wat in de Bijbel staat en vertellen hoe je dit kunt toepassen in het dagelijks leven.
Als ergens het begrip saai en duurt lang op van toepassing kan zijn is het op dit onderdeel. Maar neem aan dat als je goed luistert gaat de tijd heel snel.

Preek van de predikant in onze kerk
Collecte in de kerk

Ook bij onze kerk is

Geven vrij!

Na de preek wordt er gebeden dat kan zijn voor de wereld of voor jou als persoon.

Het collectemoment is daarna. Er gaan twee zakken rond waarin je geld kunt stoppen voor de vermelde goede doelen. De giften uit de eerste zak gaan naar goede doelen buiten de kerk en de tweede zak is voor de kerk zelf.

Geven staat vrij. Bij het rondgaan kun je denken dat velen niets in de zakken stoppen. Dat is slechts uiterlijke schijn. Meer dan de helft van de opbrengst komt namelijk binnen via de app. Vandaar dat velen tijdens het collectemoment hun telefoon pakken.

De kinderen komen dan terug en vertellen wat ze hebben gedaan.

Gelegenheid om elkaar te

Ontmoeten

Aan het einde krijgt iedereen de zegen van God mee en zit de kerkdienst erop. Het streven is om binnen 1 ½ uur de kerkzaal weer uit te zijn.

Dat lukt niet altijd. Soms is er dopen, wordt er belijdenis gedaan of is er avondmaal. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie/thee te drinken.

Voor de Engelstaligen is er een Whatsapp groep waar tijdens de dienst zo goed en zo kwaad als dat mogelijk is vertaald wordt wat in de dienst wordt verteld. Achterin de kerk naast degene die de beamer bedient zit de vertaler. Hij of zij weet hoe je lid kunt worden van de Whatsapp groep.

Kerkdiensten agenda

Geen evenementen gevonden!

Live kerkdienst

Elke zondag houden wij twee kerkdiensten. De morgendienst loopt van 10:00 uur tot en met 11:30 uur. De middagdienst loopt van 16:30 uur tot en met 17:45 uur.

Beide diensten worden dan hier live uitgezonden.

Downloads en live streams

Helaas wordt de player nog niet geladen in hetzelfde scherm als je luistert vanaf een Android device. Werkt de player niet open dan hieronder de livestream in een nieuw venster.

Ook is het mogelijk om de kerkdienst via de app van kerkdienst gemist te beluisteren op uw Apple en/of Android telefoon/tablet.

Kerkdienst terugluisteren

Liturgie

Votum/Groet

Zingen Ps.146:1,3,8

Wet

Zingen Opw. 642 (De rivier)

Lezen: Gen. 32:2-33

Opw 518 (Heer u kent en doorgrondt mij)

T: Hosea 12:4-5a

Preek

Opw.687 (Heer wijs mij uw weg)

Gebed

C Opw.770 (Ik zal er zijn)

Zegen

Votum en Vredegroet.

Gz 145: 1,3 – Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Gebed.

Bijbellezing: Efeziërs 4:21b-5:2 (Vanaf: Door Jezus wordt duidelijk…) en 1 Korinthiërs 13: 1-7.

LB 838: 1,2,3 – O grote God die liefde zijt

Tekst: HC Zondag 43.

Preek.

Stiltemoment na de preek

LB 722: 1,2,3 – Uw stem, Heer, hebben wij gehoord

Geloofsbelijdenis gelezen (door predikant)

Gz 144: 1,6,7 – Heer God, wij allen loven U

Dankgebed en voorbeden (indien nodig)

Collecte

Opw 044 – Geprezen zij de Heer [Genade]

Zegen.

Votum (n.a.v. Ps. 121) en groet
Adventsmoment
– Kaars, gedicht, Bijbeltekst
– Lied: LvdK 126,1 (Verwacht de komst des Heren). LET OP: alleen vers 1!
Aanbidding: OT 216 (Welk een vriend is onze Jezus) NL/Farsi/EN (BIJLAGE wordt apart verstuurd)
Gebed
Doop
– Instelling en bedoeling
– Gebed
– Vragen aan de ouders
– Bediening van de doop
– Lied: Ps. 105,3 (Nieuwe Psalmberijming; zie hieronder)
– Overhandiging van doopkaart
– Aansporing en dankgebed
Kinderlied: Elly &Rikkert – Jezus is de goede herder
Schatgravers (3,4,5) >
Lezing: Gen. 16,1-4a.15-16
Gen. 18,9-15
Gen. 21,1-7
Preek
Lied: GK06 119,1.4 (De kerk van alle tijden; In rampspoed, moeit’ en zorgen)
Woorden van leven
Ps. 86,4 (Leer mij naar uw wil te handelen)
Gebed
– Voorbeden
– Stil gebed
– Gezamenlijk ‘Onze Vader’
Collecte
Schatgravers < (geen terugkoppeling)
Lied: Opw. 769 (Bouw uw koninkrijk)
Zegen (4-stemmig amen)

Ps. 105,3 (Nieuwe Psalmberijming)
God, die ons als zijn volk aanvaardde,
is rechter van de hele aarde.
Voor altijd blijft zijn woord van kracht,
voor ons en voor ons nageslacht.
De God van Abraham verbindt
zich liefdevol aan ieder kind.

Votum en Vredegroet.
Ps 62: 1,4 – Bij God vind ik de diepste rust [DNP=De Nieuwe Psalmberijming]
Gods wet
Gebed.
Bijbellezing: 1 Johannes 3: 11-24.
Ps 37:1,2 – Wees niet jaloers op hen die onrecht plegen
Tekst: HC Zondag 44.
LB 217: 1,3,4 – De dag gaat open voor het woord des Heren
Preek.
Stiltemoment na de preek
Opw 520 – Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart.

Geloofsbelijdenis gelezen (door predikant)
Gz 158 – Als een hert dat verlangt naar water
Dankgebed en voorbeden (indien nodig)
Collecte
Gz 160: 1,2 – Groot is Uw trouw, o Heer
Zegen. (Amen = laatste regel van Psalm 89)

"Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt."

1 Tessalonicenzen 5:16-18

"Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil."

1 Johannes 5:14

"Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden."

Hebreeën 4:16